03_baner

 Języki obce (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski) oferowane w ENGLISH HOUSE mogą odmienić Twoje życie. Dzięki fachowemu instruktażowi umożliwimy Tobie rozwijanie niezbędnych umiejętności komunikatywnych.

Umiejętności nabyte poprzez wytrwałą naukę pomogą Tobie zdobyć lepszą pracę, spełniać się efektywniej
w codziennych sytuacjach życiowych oraz realizować plany związane ze studiami na wyższej uczelni.

ENGLISH HOUSE organizuje kursy językowe od 1993 roku.

Program nauki języków obcych obejmuje sześć poziomów. Przygotowujemy również do egzaminu FCE. Do zakwalifikowania się na poziom wyższy niż 0 konieczna jest rozmowa kwalifikacyjna lub pomyślne ukończenie poprzedniego poziomu.
Zajęcia odbywają się w grupach wyłącznie kilkuosobowych i zróżnicowanych wiekowo. Przydział do odpowiedniej grupy na dany poziom odbywa się na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Zapisy przyjmujemy dwa razy w roku:
– na semestr jesienno-zimowy – w ostatniej dekadzie sierpnia
– na semestr wiosenno-letni – w ostatniej dekadzie stycznia

Istnieje możliwość wykupienia kursu w całości lub tylko jego części.
Oferujemy bogaty program dydaktyczny.
Zajęcia prowadzą wykładowcy polscy i zagraniczni.
Uczymy języków w sposób łatwy, szybki i przyjemny z jednoczesnym wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Oferujemy konkurencyjne ceny kursów językowych na tle innych ogólnie dostępnych na rynku szkół językowych, różnicując je w zależności od rodzaju kursu. Po dokładne informacje prosimy dzwonić do sekretariatu ENGLSH HOUSE w godzinach 16.00 – 21.00 tel. 0-prefix-61 4363271 lub zgłosić się osobiście.
Opłaty za kurs można dokonać co miesiąc, płacąc z góry. Jeśli zdecydujesz się na jednorazową wpłatę za cały kurs, otrzymasz 10% rabatu.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Opuszczone zajęcia należy odrobić. Trzy pierwsze nieobecności są płatne bez względu na przyczynę. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły zostaną odrobione w uzgodnionym terminie. Każdy, kto ukończy kurs otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

Ponadto posiadamy:
– laboratorium komputerowe do nauki języków i możliwością dostępu do internetu
– bibliotekę z bogatym wyborem książek angielskich i niemieckich
– kasety audio i video z możliwością ich wypożyczania w celu dalszego doskonalenia języka
– profesjonalne sale językowe

Cały program ułożony jest pod kątem słuchacza.

Serdecznie zapraszamy
Witold Rzymski
Dyrektor

______________________________________________________________________________


Foreign Language Courses available in English, German and Spanish for adults, school children and small children from the ages of four to seven.

ENGLISH HOUSE has organized language courses since 1993.

The language learning programme incorporates six levels of proficiency : from beginners to advanced. We are running lessons in Business English and, additionally, preparing students for the PET and FCE examinations. Exclusively, the courses consist of groups of between 5 and 8 people of different ages in the afternoons and evenings from Monday to Friday.

Registration must be accept twice a year.

For autumn- winter: in August
(the course runs from September to January)

For the term spring summer; in January
(the course runs from February to June)
It is possible to take part in a course in the following way: Either a complete course 4 hours a week (2 hours grammar/ 1 hour reading with an English teacher/ 1 hour conversation with a Native Speaker Native Englishman.) or only part of a course

For example, only grammar, only conversation, grammar and conversation or grammar and reading. The student can choose the best option to serve his needs.
We offer a rich teaching programme.
Classes are led by Polish and foreign teachers. We offer conversation classes with Native Speakers. We teach in an easy, quick and pleasant way with simultaneous use of audio visual aids.
We offer competitive prices on the market, compared with others educational institutions; diverse courses are available and the course fees are negotiable.
Course fees must be paid every month payable before the first lesson of the month.
If you decide to pay for the whole course you will be given a 10 % discount.
Invoices are given.
Everyone who finished the course a minimum of 60 hours with positive results receives a certificate.

furthermore, we have a library with a rich source of English and German books
also audio visual cassettes which can be taken out for developing language skills
professional educational classrooms
The whole programme meets every students needs.

If you are interested in our offer please contact us.
Information can be given under the telephone numbers
(061) 4363271, or through the secretary at ENGLISH HOUSE
from 4:00 p.m. 9:00 p.m. Monday to Friday.

Praktyczna znajomość języków obcych jest już oznaką dobrego wykształcenia
i wychowania. Posługiwanie się językiem niemieckim czy angielskim stało się nieodłącznym i oczywistym elementem codzienności w Unii Europejskiej. Należy się do tego już teraz solidnie przygotować i rozpocząć inwestowanie we własne umiejętności językowe, które w przyszłości szybko zaprocentują możliwością zdobycia lepszej pracy, zagranicznego stypendium czy samodzielnego poznania kultur krajów europejskich.

ENGLISH HOUSE wraz z firmą usługowo-edukacyjną MERITUM chce Państwu w tym fachowo pomóc oferując kursy języka niemieckiego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Przydział do grup zaawansowania.
Program nauki języka niemieckiego obejmuje sześć poziomów (od początkującego do wysoko zaawansowanego) dostosowanych do Państwa znajomości języka oraz wieku. O przydziale do odpowiedniej grupy (max. 8 osób) na danym poziomie zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna z prowadzącym kurs.

Czas trwania kursu.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach popołudniowych i wieczornych w trybie dwusemestralnym zgodnym z przerwami w roku szkolnym:

a) dla dorosłych i młodzieży:
– od września do stycznia (semestr zimowy: >18 tygodni po 4 godz. lekcyjne tygodniowo < zakończony testem sprawdzającym poziom opanowania przerobionego materiału);
– od lutego do czerwca (semestr letni: >18 tygodni po 4 godz. lekcyjne tygodniowo < zakończony testem sprawdzającym poziom opanowania przerobionego materiału).

b) dla dzieci – po 2 lub 3 godz. lekcyjne tygodniowo w zależności od wieku.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Opuszczone zajęcia należy koniecznie odrobić, aby nie opóźniać pracy całej grupy. Trzy pierwsze nieobecności są płatne bez względu na przyczynę.
Każdy, kto ukończy kurs (minimum 60 godz. obecności) wraz z pozytywnym wynikiem testu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu na odpowiednim poziomie.

Merytoryczna zawartość kursów
Podczas trwania kursu realizowany jest materiał gramatyczny, leksykalny oraz nauka prawidłowej wymowy języka niemieckiego wg opracowanego przez prowadzącego programu dla poszczególnych poziomów zaawansowania. Program ten opiera się na wyborze najnowszych podręczników i pomocy dydaktycznych (kasetach audio, video, CD-romach, Internet). Jest to gwarancją systematycznego rozwijania i utrwalania wszystkich kompetencji językowych równocześnie tj. znajomości gramatyki, bogatego słownictwa, umiejętności rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu. Taki sposób prowadzenia zajęć daje w efekcie końcowym szybkie opanowanie języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Po ukończeniu jednego poziomu zaawansowania istnieje w ENGLISH HOUSE możliwość kontynuowania nauki języka niemieckiego na kolejnym poziomie w roku przyszłym.

Możliwość wyjazdów i spotkań z Niemcami

– dla osób chętnych istnieje możliwość zorganizowania w maju/czerwcu przyszłego roku weekendowego wyjazdu do stolicy Niemiec – Berlina. Będzie to z pewnością dobra okazja do sprawdzenia nabytych umiejętności językowych na kursach proponowanych w ENGLISH HOUSE;

– dla dzieci mamy szczególną ofertę: wycieczkę do największego północno-niemieckiego wesołego mmiasteczka HEIDE-PARK Soltau;

– istnieje także praktyczna możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności językowych w bezpośrednim kontakcie z wolontariuszami z Niemiec.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursów języka niemieckiego. ENGLISH HOUSE i firma MERITUM gwarantują Państwu wysoki poziom nauczania i satysfakcji za bardzo konkurencyjną cenę kursów.

Pozdrawiam i zapraszam!

lektor języka niemieckiego: mgr Grzegorz Dobrucki

Studio Języków Obcych „English House”,
ul. Kosynierów 64, Września
Tel. (061) 4363271 (pon.-pt. w godz. 16.00-21.00)

______________________________________________________________________

Deutschkurse in English House

English House bietet  Deutschkurse fűr alle an, die sich schnell, fachlich und auf vergnűgliche Art und Weise mit dieser Sprache vetraut machen wollen.

Einstufung in die Gruppe
Das Lernprogramm umfaßt 6 Stufen (von Anfänger bis zur Zertifikatsvorbereitung), die an Ihre besherigen Deutschkenntnisse und Ihr Alter angepaßt sind. Das Qualifikationsgespräch mit dem Lektor entscheidet űber entsprechende Lernstufe und die Zuteilung einer Gruppe der Lernenden (maximal bis zu 8 Personen).

Kursdauer
Der Unterricht findet in jedem Semester von Montag bis Freitag ausschließlich in den Nachmittags- und Abendsstunden statt. Zwischen den Semestern gibt es auch Pausen, die den Pausen im normalen Schuljahr entsprechen. Fűr die Erwachsenen und die Jugendlichen sind folgende Kurse vorgesehen:

im Wintersemester: von September bis Januar, 18 Wochen je 4 oder 2 Stunden in der Woche; der Kurs endet mit einem Abschlußtest;
im Sommersemester von Fabruar bis Juni: 18 Wochen je 4 oder 2 Stunden in der Woche; der Kurs endet mit einem Abschlußtest;
Fűr die Kinder bieten wir separate Deutschkurse je 2 oder 3 Unterrichtsstunden in der Woche an.

Organisatorisches
Die Anwesenheit im Unterricht ist pflichtig! Die versäumten Stunden műssen unbedingt in kurzer Zeit mit dem Lektor nachgeholt werden. Man muss fűr die drei ersten Anwesenheiten bezahlen, ohne die Grűnde zu nennen. Jeder, der den Kurs erfolgleich beendet, bekommt eine Kursbescheinigung auf dem entsprechenden Niveau.

Lerninhalt
Der Lektor realisiert das Programm, das alle 4 Sprachkompetenzen entwickelt
d.h. Sprechen, Schreiben, Hőren und Grammatik. Dabei verwendet er die neuesten Lehrbűcher und auch audiovisuellen Lehrmittel, die den Unterricht atraktiver machen. So eine Methode garantiert im Endeffekt eine gute Sprachbeherrschung. Nach dem Abschluß einer Lernstufe gibt es auch in English House eine Mőglichkeit, den Deutschkurs auf dem nächsten Niveau fortzusetzen.

Wir laden Sie ein, sich mit unserem Angebot telefonisch oder persőnlich im Sekrateriat bekannt zu machen. Schon jetzt freuen wir uns auf Ihren Besuch bei uns!

 Hiszpański, czwarty na świecie język pod względem liczby użytkowników (ponad 150 milionów, ustępuje jedynie chińskiemu, angielskiemu i hindi) to najbardziej rozprzestrzeniony język na naszym globie. Jako język urzędowy występuje na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Australii. Prócz europejskiej Hiszpanii, posługują się nim mieszkańcy większości państw Ameryki Południowej i Środkowej, a także Filipin jeśli chodzi o Azję i Gwinei Równikowej, o Afrykę. Ma to swoje źródło w dawnym systemie kolonialnym.

Należy, wraz z francuskim, włoskim i portugalskim do języków romańskich.
Jest ponadto jednym z najłatwiejszych pod względem pisowni i wymowy,
a także podstawowej gramatyki.

Kultura hiszpańska, jak i latynoska jest niezwykle bogata i bardzo charakterystyczna, nie znajdzie się zapewne nikt kto by nie słyszał o corridzie czy flamenco. Przeżywa ona ostatnio renesans, a hiszpański staje się językiem coraz bardziej popularnym, szczególnie w muzyce, jest to bowiem język bardziej melodyjny.

Studio Języków Obcych „English House” proponuje Państwu zatem kursy języka hiszpańskiego na miarę Państwa zapotrzebowania, począwszy od poziomu początkującego po zaawansowany, zarówno dla osób dorosłych, jak też młodzieży
i dzieci w wieku szkolnym. Odbywają się one w systemie dwu semestrów rocznie,
a kończą testem i certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w kursie i nabyte umiejętności.
Każdy z uczestników kursu zostanie zaopatrzony w materiały niezbędne do zajęć, korzystamy bowiem ze sprawdzonych i aktualnych podręczników hiszpańskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

lektorka mgr Ewa Weber

Studio Języków Obcych „English House”,
ul. Kosynierów 64, Września
Tel. (061) 4363271 (pon.-pt. w godz. 16.00-21.00)

________________________________________________________

IDIOMA ESPANlOL

El idioma espańol ocupa cuarto plazo en el mundo en cuanto al número de hablantes que abordan la cifra de 150 millones de personas y es el idioma más esparcido por el mundo. Es presente como la lengua oficial en todos los continentes exepto Australia. Aparte de Espańa la hablan en mayor parte de América del Sur, así como Filipinas en Asia y Guinea Ecuatorial en África, lo que procede del antiguo sistema colonial.

Junto con francés, italiano y portugues, espańol pertenece a los idiomas romances que surgieron del antiguo latín. En consideración con la enorme cantidad de sus hablantes y el espacio habitado por ellos, se divide en varios dialectos, tanto en la misma Espańa, como en los paises sudamericanos, lo cual enriquece su belleza y lo hace más universal.

La cultura espańola tanto como latina es muy rica y característica, basta con mencionar tales sus elementos como la corrida de toros y el flamenco en cuanto a Espańa, o el tango argentino y la imagen de los mariachi en sombreros con una guitarra en la mano de México. Las culturas de los paises sudamericanos constan de unas mezclas específicas de la cultura espańola traida por los conquistadores con las culturas indígenas de varias civilizaciones precolombinas que juntas han creado unas costumbres, ceremonias, religiones, vestidos y platos únicos en el mundo.

Últimamente la cultura y lengua espańola son cada vez más populares, sobre todo por la música a la que el idioma espańol y mentalidad espańola ańaden melodía y expresión.

La escuela de idiomas extranjeros English House les propone a Ustedes varios cursos de espańol según sus necesidades, empezando por el nivel elemental hasta muy avanzado, para los adultos así como adolescentes y alumnos de colegios. Las clases se dividen en dos semestres, cada uno termina con una prueba y certificado que confirma su participación y sus capacidades en el idioma. Cada estudiante recibirá todos los materiales necesarios para las clases, ya que utlizamos sólo los más actuales y comprobados libros de texto espańoles.

Les invitamos a gozar de nuestra oferta

profesora mgr Ewa Weber,

Studio Języków Obcych English House,
ul. Kosynierów 64, Września
Tel. 61 4363271 (lunes-viernes, horas:16.00-21.00)