Poznaj English House

 

Początki istnienia Studia Języków Obcych „English House” wiążą się z działalnością, w powiecie wrzesińskim, Klubu Miłośników Języka Angielskiego „Horizon”, którego współtwórcą był Zenon Rzymski. Rozpoczynając działalność na polu edukacyjnym, ówczesny dyrektor i właściciel English House, Zenon Rzymski posiadał wysokie kwalifikacje i umiejętności, uzyskane w Stanach Zjednoczonych, umożliwiające nauczanie języka angielskiego metodami bardziej efektywnymi, niż dotychczas stosowane na rynku nauki języków obcych.

 W 1993r. powstało Studio Języków Obcych „English House” z siedzibą przy ulicy Tuhego 1, będące kontynuacją założeń klubu „Horizon”. Wkrótce jego oferta została poszerzona o prowadzenie kursów nauki języka niemieckiego, a następnie hiszpańskiego.

Obecnie English House prowadzi kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego na sześciu poziomach zaawansowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych ( w tym kursy przygotowujące do egzaminów PET, FCE oraz ZD, jak również kursy specjalistyczne BE). W odniesieniu do języka angielskiego podstawa programową kursów jest zakres materiału amerykańskich szkół średnich i wyższych. W stosunku do najmłodszych uczniów szkoły, wykładowcy starają się uświadomić dzieciom potrzebę posiadania umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Niewątpliwym atutem kursów jest prowadzenie zajęć w grupach 6 – 8 osobowych, co powoduje bliższe nawiązanie relacji między kursantami, a wykładowcami i tym samym indywidualizację nauczania przyczyniającą się do efektywności zdobywania umiejętności językowych. Nauka prowadzona jest z szerokim wykorzystaniem środków audiowizualnych, co jest niezmiernie istotne zważywszy na fakt, iż większość informacji docierających do nas pochodzi ze źródeł pozawerbalnych (szkoła posiada laboratorium komputerowe z możliwością dostępu do Internetu). Biblioteka szkoły dysponuje szerokim wyborem podręczników oraz lektur w języku angielskim i niemieckim, napisami zsynchronizowanymi z obcą mową.

O niekonwencjonalności metod nauczania niech świadczy fakt, iż w szkole wykładowcy posługują się metodą Silvy, polegającą na wprowadzaniu umysłu w stan najwyższej koncentracji, powodującej szybsze zapamiętywanie i przyswajanie języka. Znajdujące się w szkole sale, oprócz doskonałego wyposażenia dydaktycznego, przystosowane są pod względem ergonomicznym gwarantującym uczniom komfort w trakcie zajęć (pełne są kwiatów, dekoracji, dobrze oświetlone zarówno światłem naturalnym, jak i sztucznym). Oddalenie Studia Języków Obcych „English House” od ruchliwych arterii komunikacyjnych, jak również wydłużony, w stosunku do szkół publicznych, czas nauki ( zajęcia trwają nawet do godziny dwudziestej pierwszej) przyczyniają się do ciszy panującej w szkole i tym samym odczuwania iście rodzinnej atmosfery.

Kursy prowadzone są w systemie semestralnym (jeden semestr trwa 18 tygodni, po 4 godziny tygodniowo). Po ukończeniu kursów uczestnicy otrzymują certyfikaty określające stopień znajomości języka. Po pomyślnym zakończeniu danego poziomu kursanci mogą kontynuować naukę na wyższym stopniu zaawansowania.
Dyrektor Studia Języków Obcych „English House” na stałe współpracuje z biurami podróży, której celem jest organizacja wycieczek zagranicznych dla uczniów szkoły, aby poza granicami Polski mogli skonfrontować zdobyte umiejętności językowe, poszerzyć ich zakres, ale również zapoznać się z obyczajowością mieszkańców krajów anglojęzycznych. Dotychczas zorganizowano wycieczki do Anglii, Irlandii, Niemiec oraz Danii.

Zaznajomieniu uczniów z tradycjami i realiami krajów anglojęzycznych służy także organizacja amerykańskich świąt, tj. Dzień Dziękczynienia, Halloween, czy irlandzkiego święta Świętego Patryka.
Zdobywanie umiejętności językowych oraz wiedza o cywilizacji anglojęzycznej przebiega także w korespondencji z dziełami sztuki. Grupa angielska miała możność obejrzenia sztuki „My Fair Lady” (Teatr Muzyczny w Poznaniu) oraz projekcji „Folwarku Zwierzęcego”. Obejrzenie dzieła G.Orwella wiązało się z przeprowadzeniem przez uczniów analizy porównawczej między dziełem literackim, a jego filmową adaptacją.
Nazwa „English House” nie jest obca nikomu na terenie miasta i gminy Września, kto dąży do sukcesywnego zdobywania umiejętności językowych. Możliwe jest to dzięki obecności Studia Języków Obcych „English House” w reklamie oraz wydawaniu folderów zapoznających potencjalnych kursantów z ofertą studia. Temu celowi służy także posiadanie strony internetowej: www.englishhouse.prv.pl

Promocji Studia Języków Obcych „English House” służą: uczestnictwo w Powiatowych Targach Edukacyjnych, na których w 2003 r, 2004 r, 2005 r. studio zdobyło nagrodę za najlepsze stoisko oraz stoisko informacyjne podczas corocznych festynów z okazji Dni Wrześni.

Dyrektor szkoły prowadzi obszerną dokumentację fotograficzną, która ujęta jest w formie kronik i stanowi systematyczny zapis działalności i rozwoju szkoły. Jej uzupełnieniem jest rejestracja audiowizualna, stanowiąca kronikę filmową szkoły.
W 2003r. Studio Języków Obcych „English House” obchodziło 10-lecie działalności. Przy okazji tej rocznicy ustalono plany na najbliższe 10 lat.

Dyrektor Studia – Witold Rzymski zapewnia, że będzie dążył do podnoszenia jakości oferowanych usług do poziomu oczekiwanego przez ludzi zainteresowanych nauką języków. Witold Rzymski jest absolwentem High School oraz Suffolk County Community College w stanie Nowy York (Stany Zjednoczone).
W styczniu 2004r. English House otrzymał certyfikat WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ, przyznawany przez Wielkopolski Instytut Jakości. 15 grudnia 2004r. English House został wpisany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu do rejestru instytucji szkoleniowych.

W styczniu 2005r. English House wyróżniono za efektywność i praktyczne ukierunkowanie kursów nauki języków obcych oraz ciągłe doskonalenie metod nauczania. Wyróżnienie to wręczone zostało przez Posła na Sejm RP p. Bronisława Dankowskiego na spotkaniu noworocznym.

W związku z uczestnictwem w Konkursie Wielkopolski Filar/Tytan Biznesu ówczesnego właściciela English House Pana Zenona Rzymskiego zaproszono na uroczystość wręczenia statuetki – Wielkopolski Filar i Tytan Biznesu. (patrz galeria). Bankiet odbył się w hotelu NOVOTEL w Poznaniu 17 czerwca 2005 r.

28 listopada 2008 roku English House otrzymał kolejny certyfikat WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ, przyznawany przez Wielkopolski Instytut Jakości.

HIT 2007 – English House podczas Gali w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 17 lutego 2008 r. otrzymało prestiżowy tytuł HIT 2007 przyznawany za wysoki standard usług edukacyjnych w zakresie nauczania języków obcych. W związku z w/w wyróżnieniem English House otrzymał także list gratulacyjny od Burmistrza Wrześni – Tomasza Kałużnego